U~ili{te za stranski jazici i matematika

T A R G E T dooel Ohrid


Language education Target

    Cenovnik za cela u~ili{na 2012-2013 godina                                                  

Za{tedete i do EDEN KURS BESPLATEN odbiraj}i pove}e kursevi vo TARGET”!!!


Kurs

^asovi nedelno

Cena

 ANGLISKI        2 h 60 min.5'400,00 den.
 MATEMATIKA2 h 80 min. 8'100,00 den. 
 GERMANSKI1 h 80 min. 4'500,00 den. 
 ITALIJANSKI1 h 80 min. 4'500,00 den. 
 FRANCUSKI1 h 80 min. 4'500,00 den 
 [PANSKI1 h 80 min.4'500,00 den. 

Pla}aweto mo`e da bide na rati po dogovor ili so dopolnitelen popust ako se pla}a odnapred.