U~ili{te za stranski jazici i matematika

T A R G E T dooel Ohrid


                                                                                          
Language education Target

    Rabota vo mali grupi                                                                                             

Dopolnitelni ~asovi za site predmeti od 1 do 5 oddelenie na makedonski jazik ili albanski jazik

ANGLISKI JAZIK                                                                                 GERMANSKI JAZIK                                                                            ITALIJANSKI JAZIK                                                                         FRANCUSKI JAZIK                                                                                 [PANSKI JAZIK                                                                                 MAKEDONSKI JAZIK                                                                                            za osnovci i sredno{kolci po nastavna programa

 MATEMATIKA, HEMIJA i FIZIKA                                                                    za osnovci i sredno{kolci po nastavna programa

 ALBANSKI JAZIK                                                                                                      za osnovci, sredno{kolci i vozrasni